Vida Marčiulionytė Malyginienė


Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | (Yiruma) Kiss_The_Rain_Sungha Jung
šlovinkite jį stygomis ir trimitais! Dovydo Psalmė 150:4 Biblija.
Vida Marčiulionytė ~ Malyginienė
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Pavasaris | ВЕСНА | Spring_2017.03.08
16kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, 17kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir...
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania一個印度智者的四句話
Įgyk išminties, įgyk supratimo! Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano žodžių. Patarlių 4:5 Šventasis Raštas.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania~Я могу тебя очень ждать...
Bet iš kur ateina išmintis? Kur slypi suvokimo galia? Kaip žmogui rasti į ją kelią... ? Jobo 28:12-13 Šventasis Raštas.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania ~ Trust His Heart with Lyrics
Kada nueisiu ir pamatysiu Dievo veidą? Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo. Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve. Dovydo Psalmės 42:2-3 Biblija.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Гимн Надежды | Великий Бог 04.02.2017
1.И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. 2.Вот,...
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | 心煩時記住三句話 Yiruma _ Love Hurts
Бог в Сознании и Подсознании
Доктор OZ ~ Олег Жиганков | Dr. Oleg Zhigankov.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Nearer My God To Thee | Ближе, мой Бог, к Тебе
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5EjAmZS1o https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v1mQT1u_45I https://www.youtube.com/watch?v=FK-jYUYG120.