Vida Marčiulionytė Malyginienė


Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | (Yiruma) Kiss_The_Rain_Sungha Jung
šlovinkite jį stygomis ir trimitais! Dovydo Psalmė 150:4 Biblija.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania ~ Trust His Heart with Lyrics
Kada nueisiu ir pamatysiu Dievo veidą? Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo. Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve. Dovydo ...
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania~Я могу тебя очень ждать...
Bet iš kur ateina išmintis? Kur slypi suvokimo galia? Kaip žmogui rasti į ją kelią... ? Jobo 28:12-13 Šventasis Raštas.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania一個印度智者的四句話
Įgyk išminties, įgyk supratimo! Neužmiršk ir nenukrypk nuo mano žodžių. Patarlių 4:5 Šventasis Raštas.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | 心煩時記住三句話 Yiruma _ Love Hurts
The Best Of YIRUMA | Yiruma's Greatest Hits ~ Best Piano
The Lord hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy: the King of Israel, even the Lord, is in the midst of thee: thou shalt not see evil any more.
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Nearer My God To Thee | Ближе, мой Бог, к Тебе
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5EjAmZS1o https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v1mQT1u_45I ...
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Гимн Надежды | Великий Бог 04.02.2017
1.И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. 2.Вот,...
Vida Marčiulionytė ~ Malyginienė
Vida Marčiulionytė-Malyginienė\Lithuania | Pavasaris | ВЕСНА | Spring_2017.03.08
16kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, 17kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, ...